(1)
Batur, Z.; Özçelik, M.; Uluçınar, U. B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma. sobibder 2021, 4, 597-617.