[1]
Kayrak, M.E. ve Çelikay Söyler, H. 2024. Çocukluk Döneminde Annesi Çalışan ve Çalışmayan Yetişkin Bireylerin Duygusal Zekâ, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Özgüvenlerinin Karşılaştırılması. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 7, 3 (Mar. 2024), 205–223. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1372.