[1]
Türk, B. 2023. Klinik Olmayan Örneklemde Travma Sonrası Büyüme ile Duygu İfade Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 6, 11 (Kas. 2023), 1491–1502. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1327.