[1]
ERTİN, G. 2022. Tarihte İstanbul Adaları (İlkçağdan-1923’e Kadar). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 5, 6 (Haz. 2022), 825–841. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.994.