[1]
Kılıç, C. ve Çakmak Karapınar, D. 2021. Göçmen Kadınların Erzurum’da Yaşadığı Göçmenlik Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 9 (Eyl. 2021), 937–951. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.808.