[1]
Türe, A. 2021. Picasso ve Braque’nin Kübizm’e Etkileri. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 9 (Eyl. 2021), 889–902. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.805.