[1]
Özdemir, O. ve Çevikalp, S. 2021. Fourier Birim Kök Testleri Temelinde Ekolojik Açık, Ekonomik Büyüme ve Özel Sektör Kredilerinin Analizi: Türkiye Örneği. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 9 (Eyl. 2021), 815–832. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.800.